Terveellinen elinympäristö hyvän elämän lähtökohtana

Puu ja etenkin hirsi on aidon kiven lisäksi ainoa täysin luonnollinen rakennusmateriaali. Kun seinähirren vahvuus on sopiva se ei vaadi synteettisesti valmistettuja lisäeristeitä kuten tavanomainen puutalo. Muovittoman rakenteensa ansiosta hirsi on ekologisin tarjolla olevista rakennusmateriaaleista.

Hirsirakennukset tunnetaan myös pitkäikäisyydestään. Vanhimmat nykyaikaan säilyneet hirsirakennukset ovat peräisin 1400-luvulta. Rakentamalla hirrestä voit olla varma, että teet tutkitusti vihreän valinnan.

Hirsi on 100% luonnollinen rakennusmateriaali

Puu on 100% luonnollinen sekä uusiutuva luonnonvara, jonka työstämiseen kuluu vain murto-osa esimerkiksi betonin työstämiseen vaadittavasta energiasta. Fotosynteesin avulla puut sitovat itseensä ilmakehän hiilidioksidia. Tämä sitoutunut hiilidioksidi säilyy varastoituna käyttämissämme hirsissä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Hirsitaloteollisuus Ry:n teettämän tutkimuksen mukaan hiilidioksidipäästöjä olisikin mahdollistaa vähentää merkittävästi lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa.