Tiivistalo hirrestä kun rakennat oikein

Hirsitalokin voi olla erinomaisen tiivis, kuun rakennetaan oikein Ollikaisen ammattitaitoisten rakentajien kanssa, ja valitaan materiaalit huolella.

Tampereen esimerkkikohde:

Katso ote tiiveysmittausraporttista

Tulokset:
Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 0,3 m3/m2 h
(0,2 … 0,5)
(Passiivitalon määritys 0,6)

Ilmatiiveysmittaus tehtiin standardin SFS EN 13829 (menetelmä B) mukaan. Mittauksessa suljettiin läpiviennit, ovet ja ikkunat. Oven paikalle asennettiin paineovilaitteisto, jonka avulla tuotettiin paine-ero mittausta varten ja mitattiin vuotoilmavirta.

Tulosta voidaan pitää erinomaisena.

Hirsitalokohde oli ilmatiiveydellisesti valmis, joten tulos ei todennäköisesti tule muuttumaan enää rakentamisen seurauksena. Huomaa, että tiivis talo vaatii jatkuvan ja riittävän ilmanvaihdon, jotta talon rakenteet pysyvät terveinä ja ilman laatu hyvänä. Ilmanvaihtoa ei saa sulkea tai asettaa liian pienelle teholle.

Tiivistalon tulokset

Virhettä mittaukseen voi aiheutua esimerkiksi tuulen vaikutuksesta, rakennuksen mittojen arviosta ja tiivistysmenetelmistä.

Katso ote tiiveysmittausraporttista

Hirsitalokin voi olla tiivis kun oikein rakennetaan